วัดพระรูป ตั้งอยู่ ตำบลรั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ฝั่งตรงข้ามกับตัวตลาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง สมัยอู่ทองตอนปลาย มีโบราณสถานเป็นประจักษ์พยาน คือ เจดีย์สมัยอู่ทองกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์ศิลปะอู่ทอง วัดพระรูป เป็นถิ่นกำเนิดของพระขุนแผนตระกูลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าขุนแผนวัดพระรูป เป็นพระขุนแผนที่สร้างในสมัยอู่ทอง และมีอายุสูงกว่าพระตระกูลขุนแผนทั้งหมด พุทธลักษณะของขุนแผนวัดพระรูปนั้น เป็นพระประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว พระพักต์จะยาว ด้านหลังอูมแทบทุกองค์ สัณฐานคล้ายไข่ผ่าซีก

รายการสินค้า

พระขุนแผนไข่ผ่าซีก กรุวัดพระรูปสุพรรณบุรี

ผู้ที่มารีวิว รีวิว

0811111111

021111111

รายการพระที่เกี่ยวข้อง