สาเหตุที่เจ้าประคุณสมเด็จฯมาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า โยมตา และโยมมารดาของท่านเคยอยู่ที่แถบวัดนี้ เจ้าประคุณสมเด็จฯจึงมาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้เป็นอนุสรณ์ ประมาณปี พ.ศ. 2400-2409 การสร้างพระพุทธรูปครั้งแรกสร้างเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ ขนาดใหญ่โตมาก ใช้วิธีก่ออิฐสอปูน แต่ต่อมาได้พังทลายลงมาเจ้าประคุณสมเด็จฯจึงได้สร้างขึ้นใหม่ เป็นครั้งที่ 2 ก่ออิฐสอปูน ไม่ได้ปิดทอง มีขนาดสูงใหญ่นั่งอยู่กลางแจ้งเห็นได้แต่ไกล

รายการสินค้า

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 6 ชั้น อกตลอด

ผู้ที่มารีวิว รีวิว

0811111111

021111111